Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie
Kancelaria Komornicza

Robert Śron Kancelaria Komornicza - element dekoracyjny - młotek sędziowski

d.okumenty

Przydatne wnioski do wypełnienia i wydrukowania...

Opracowane i przygotowane przez Kancelarię Komorniczą Robert Śron

informacje

Zgodnie z art.797§1 kpc we wniosku o przeprowadzenie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku należy dołączyć oryginał tytułu wykonawczego.

Wskazanie we wniosku takich danych dłużnika jak: np. PESEL, NIP, REGON, czy KRS, a także danych rachunków bankowych (którymi posługiwał się dłużnik), miejsca pracy, danych kontrahentów, samochodów oraz innych cennych ruchomości znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

Sprawy kierowane do kancelarii prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej. Postępowania prowadzone są w sposób szybki, sprawny i rzetelny.

Kancelaria korzysta z systemów:
e-Sąd - EPU - kompletna obsługa spraw z e-Sadu - wniosków o tytułów wykonawczych składanych do kancelarii w formie elektronicznej;
Elektroniczy CEPiK - elektroniczny dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców;
Elektroniczne zapytania do ZUS o płatników składek;
Elektroniczne KW - elektroniczny dostęp do Ksiąg Wieczystych, wyszukiwanie właścicieli nieruchomości;
OGNIVO - elektroniczny system do poszukiwania rachunków bankowych dłużników;
CEDiG - pozyskiwanie nr PESEL na podstawie nr NIP, REGON;

Poniżej zostały umieszczone linki do wybranych aktów prawnych:

Ustawa z 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz.771)
Ustawa z 28 lutego 2018r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018r., poz.770)
Ustawa z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego

Napisz maila do kancelarii Napisz maila
tel. 618-301-116

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Zadzwoń. Rzetelnie odpowiemy na pytania i postaramy się rozwiązać problem.