Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie
Kancelaria Komornicza

Robert Śron Kancelaria Komornicza - element dekoracyjny - młotek sędziowski

dokumenty

Przydatne wnioski do wypełnienia i wydrukowania...

Opracowane i przygotowane przez Kancelarię Komorniczą Robert Śron

informacje

Zgodnie z art. 797 §1 kpc we wniosku o przeprowadzenie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione, oraz sposób egzekucji. Do wniosku należy dołączyć tytuł wykonawczy.

Wskazanie we wniosku takich danych dłużnika, jak np. PESEL, NIP, REGON czy KRS a także danych dotyczących rachunków bankowych (z których dłużnik dokonywał wpłat), miejsca pracy, danych kontrahentów, samochodów oraz innych cennych ruchomości - znacząco przyśpiesza postępowanie egzekucyjne, zapobiegając w niektórych przypadkach bezskutecznej egzekucji.

Jeśli wierzyciel nie dysponuje informacjami dotyczącymi majątku dłużnika, może zgodnie z art. 7971 kpc, zlecić komornikowi poszukiwanie majątku za opłatą. Komornik poszukując majątku dłużnika wykorzysta według własnego uznania szerokie uprawnienia wynikające z art. 761 kpc. Bez wniosku o poszukiwanie majątku komornik wykona jedynie zapytania do urzędów wskazanych przez wierzyciela.

Koniecznie należy wskazać we wniosku sposoby egzekucji (np. z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, innych praw majątkowych) - nie wskazanie we wniosku egzekucyjnym któregoś ze sposobów wyklucza możliwość jego zastosowania, nawet w przypadku gdy dany składnik majątku zostanie ustalony.

Poniżej zostały umieszczone linki do wybranych aktów prawnych:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 1968 r. w sprawie czynności komorników

Napisz maila do kancelarii Napisz maila
tel. 618-301-116

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Zadzwoń. Rzetelnie odpowiemy na pytania i postaramy się rozwiązać problem.