Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Śremie
Kancelaria Komornicza

Robert Śron Kancelaria Komornicza - element dekoracyjny - komornik przy pracy

informacje

Zakres zadań Kancelarii komorniczej komornika sądowego Roberta Śrona

Kancelaria została utworzona przez Komornika Sądowego Roberta Śrona w czerwcu 2012 r., celem realizowania zadań określonych w art.3 ust.3 ustawy z 22 marca 2018r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018r., poz.771), w tym w szczególności:

  • egzekucji świadczeń pieniężnych,
  • egzekucji świadczeń niepieniężnych (odebranie ruchomości, opróżnienie pomieszczeń, eksmisja, wprowadzenie w posiadanie nieruchomości),
  • zabezpieczenia roszczeń;
  • spisów inwentarza spadku;
  • sporządzania protokołów stanu faktycznego;
  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • sprawowania urzędowego nadzoru nad licytacją publiczną.
Napisz maila do kancelarii Napisz maila
tel. 618-301-116

Masz pytania? Potrzebujesz porady?

Zadzwoń. Rzetelnie odpowiemy na pytania i postaramy się rozwiązać problem.